Старините във Великотърновска община. 149 с.


Овчаров, Тодор (2006) Старините във Великотърновска община. 149 с. В. Търново


 Разгледани са поселищно праисторическите, тракийските, античните, ранновизантийските и средновековните обекти (от V-VІІ в., VІІІ-ХІ в., ХІІ-ХІV в. и ХV-ХVІІІ в.) в община В. Търново.
  Монография
 история, селищни проучвания
 
  3207
 Тодор Овчаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/