Българските манастири ХІІ-ХVІІ в. 136 с. с ил.


Овчаров, Тодор (2004) Българските манастири ХІІ-ХVІІ в. 136 с. с ил. В. Търново


 След въвеждаща част за класификацията и елементите на манастирската архитектура са разгледани манастирите на Второто българско царство (кр. ХІІ-ХІV в.), като са обособени столични и извънстолични манастири, както и съдбата им през периода ХV-ХVІІ в.
  Монография
 църковна история, архитектура, манастири
 
  3205
 Тодор Овчаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/