Археологическа характеристика на Второто българско царство. 320 с. с ил.


Овчаров, Тодор (2003) Археологическа характеристика на Второто българско царство. 320 с. с ил. В. Търново


 След Въведение за историографията и и историческа справка за Второто българско царство (кр. ХІІ-ХІV в.), са разгледани въпросите за поселищната система (пътища, села и градове), гражданската архитектура, култовата архитектура и манастирите на Второто българско царство, некрополите, изкуството и битовата керамика, бита и ежедневието през Второто българско царство.
  Монография
 средновековна археология, Второ българско царство
 
  3204
 Тодор Овчаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/