Шемшево. Селищна монография. 178 с. с ил.


Овчаров, Тодор (2003) Шемшево. Селищна монография. 178 с. с ил. В. Търново


 Представени са археологическите обекти в землището на селото, политическите борби през ХХ в., просветното дело, читалище "Напредък", църквата "Св. Димитър", кооперативното и здравното дело, спортът и развлеченията в селото и бита и ежедневието на обитателите му.
  Монография
 история, поселищни проучвания
 
  3203
 Тодор Овчаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/