Керамиката на Второто българско царство. 220 с. с ил.


Овчаров, Тодор (2000) Керамиката на Второто българско царство. 220 с. с ил. В. Търново


 По авторови наблюдения върху значително количество масов битов керамичен материал от Търновград и други обекти в страната са представени класификацията, технологията, формите и украсите при обикновената и художествената битова керамика от Второто българско царство ( кр. ХІІ-ХІV в.).
  Монография
 средновековна археология, Търновград, битова керамика




 
  3201
 Тодор Овчаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/