Търновград и околността. 148 с. с ил.


Овчаров, Тодор (1999) Търновград и околността. 148 с. с ил. В. Търново


 Представени са топографският облик на Търновград, неговото укрепяване и вътрешното му застрояване с гражданска и култова архитектура, проследени по обособени средновековни квартали. Разгледани са и въпросите за социално-икономическия и етнически облик на средновековния Търновград, както и някои средновековни обекти в околностите на града.
  Монография
 средновековна археология, Търновград
 
  3200
 Тодор Овчаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/