Материална култура на Второто българско царство. 279 с. с ил.


Овчаров, Тодор (1994) Материална култура на Второто българско царство. 279 с. с ил. В. Търново


 Кратка историческа справка за Второто българско царство (кр. ХІІ-ХІV в.) и представяне на средновековния български град (ХІІ-ХІ. в.) и конкретно Търновград; гражданска и култова архитектура на ІІ БЦ; външната и вътрешна украса на средновековните църкви; изкуството и битовата керамика на ІІ БЦ, както и монетите, печатите, накитите и ежедневието през Второто българско царство.
  Монография
 средновековна археология, материална култура, Второ българско царство, Търновград
 
  3199
 Тодор Овчаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/