"Аксиоматичният метод в училищния курс по геометрия"


Колева, Камелия (2006) "Аксиоматичният метод в училищния курс по геометрия" Педагогически алманах


 В статията се разглеждат основните цели и задачи, свързани с аксиоматичното изграждане на училищния курс по геометрия, посредством различни аксиоматики (на Колмогоров, на Хилберт и др.).
  
 
 
  3198
 Камелия Колева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/