Някои проблеми и задачи пред БПЦ във връзка със съвременната храмова архитектура //


Енчев, Тодор (2010) Някои проблеми и задачи пред БПЦ във връзка със съвременната храмова архитектура // Православие и постмодернизъм / Казимир Попконстантинов и др. – София: Омофор, 2010, с. 339-347. ISBN: 978-954-97-0090-9.


 Разглеждат се проблемите в новостроящите се храмове в България и задачите пред БПЦ за преодоляването им.
  Статия
 съвременна, храмова, архитектура


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Религия и теология
Технически науки Архитектура, строителство и геодезия

Humanities
Humanities Religion and Theology
Technical sciences Architecture, Construction and Geodesy

 Издадено
  3196
 Тодор Енчев

1. Bozidar Manic, Ana Nikovic, Igor Maric, Relationship Between Traditional and Contemporary Elements in the Architecture of Orthodox Churches at the Turn of the Millennium. In: Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering Vol 13, No 3, 2015, pp. 283 - 300. 1 цитиране.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/