Мултисензорна познавателна технология в образователния процес. – Педагогически алманах, 2006, XIV(1-2), с. 7-17. Print ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1180871140


Симеонова, Катя (2006) Мултисензорна познавателна технология в образователния процес. – Педагогически алманах, 2006, XIV(1-2), с. 7-17. Print ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1180871140 Велико Търново


 В статията се акцентира върху необходимостта от мултисензорност в учебните дейности. Очертават се оновни характеристики на мултисензорна познавателна технология с примери от технологичното обучение в началния етап на основната образователна степен.
  Статия
 мултисензорност, технология, технологично обучение
 Издадено
  3193
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/