Три книги на Томи Кърклисийски


Булева-Петрова, Марияна (2007) Три книги на Томи Кърклисийски Българско музикознание, 2007, № 2, с.186-190, ISSN: 0204–823X


 Първа рецензия на три крупни музикално-теоретични изследвания, които са принос в българското музикознание
  Рецензия
 музикосъзнание, фантазия, музикален жанр, форма, сублимация


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  3188
 Марияна Булева-Петрова

1. Врангова, Снежина. Музикалният анализ в България в светлината на ХХI век. Идеи и актуални академични очертания на научната област в музикалнотеоретичните изследвания на Томи Кърклисийски- В: Българско музикознание, 2018 № 2.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/