Петнадесети славистични разговори


Колева-Златева, Живка (1996) Петнадесети славистични разговори Проглас. 1996, №3, с.123-125


 Представени са кратки анотации на докладите, изнесени на XV Славистични разговори във Велико Търново (31 май - 1 юни, 1996 г.)
  Отзив
 славистика


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  318
 Живка Колева-Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/