The Belief in Martyrs and Relics in the Light of Church Canons //


Енчев, Тодор (2006) The Belief in Martyrs and Relics in the Light of Church Canons // Acta Musei Varnaensis: Раннохристиянски мъченици и реликви и тяхното почитание на Изток и на Запад. – Варна: 2006, ІV, с. 43-48. ISBN 978-954-427-729-1.


 Разглеждат се причините от богословски характер, довели до преместването на мощите на мъчениците разположени extra muros, вътре в градовете и съдбата на мартириумите след пренасянето на мощите. Според някои канони, християните продължавали да се събират в празните вече мартириуми. Обръща се внимание на причините за реакция от страна на Църквата, изразяваща се във формулирането на канони, чрез които се възлага на местните епископи да разрушават празните мартириуми, намиращите се извън стените на
  Статия
 мощи, мартириуми, канони, разрушаване
 Издадено
  3175
 Тодор Енчев

7. Μπιτζιάδης-Μποουερς, Αμβρόσιος-Αριστείδης.Η τιμή των Μαρτύρων σύμφωνα με λατίνους και έλληνες πατέρες της Εκκλησίας του τέταρτου και του πέμπτου αιώνα: Δηδακτορική διατρηβή που υποβλήθηκε στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ (PhD). – Θεσσαλονίκη: 2018, 434. - 1 цитиране.

6. Gazgazi, Victoria.Early Christian Church Architecture at the Thracian Coast of Bulgaria of the Black Sea Region, A thesis submitted for the degree of Master of Arts (MA), Black Sea Cultural Studies, Thessaloniki-Greece, 2016. - 1 цитиране.

4. Dumanov, Boyan. Thrace in Late Antiquity. In: A Companion to Ancient Thrace, Editors(s): Julia Valeva, Emil Nankov, Denver Graninger, John Wiley & Sons Inc., 2015, p. 91-105, ISBN:9781444351040. 1 цитиране.

5. Vukovic Marijana, Martyrs Memories: The Afterlife of the Martyrdom of Irenaeus of Sirmium Between East and West in Medieval Hagiographical Collections (Eighth - Eleventh Centuries), Budapest, 2015, Doctoral Dissertation. 2 цитирания.

3. O'Connor, Anne, "An Early Christian Reliquary in the Shape of a Sarcophagus in the University of Wisconsin-Milwaukee Art Collection" (2013). Theses and Dissertations. Paper 300. 2 цитирания.

2. Атанасов Георги, 345 раннохристиянски светци-мъченици от българските земи /І-ІV в./(345 Early-Christian Saints Martyrs from the Bulgarian Lands /І-ІV С./) София, 2011, 112 стр. 97 обр. 2 цитирания.

1. Hadjitryphonos, Evangelia. The pilgrimage monument as space in the Eastern Mediterranean. In: Routes of Faith in the Medieval Mediterranean. History, Monuments, People, Pilgrimage Perspectives. Proceedings of an International Symposium, Thesslonike 7-10/11/2017, Edited by Evangelia Hadjitryphonos. - Europian Centre of Byzantine and Post-Byzantine Monuments, Thesslonike, 2008, p. 31-48, ISBN:9789608842366, 9608842360. 1 цитиране.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/