Б. Блажев, В.Попова. Чудесата на детската реч. София, 1995 (Рецензия)


Колева-Златева, Живка (1996) Б. Блажев, В.Попова. Чудесата на детската реч. София, 1995 (Рецензия) Съпоставително езикознание. 1996, №1, с. 94-95


 Като важно достойнство на книгата, която е ориентирана към широк кръг читатели, е посочена ценността на събрания и публикуван детски речев материал.
  Рецензия
 детска реч


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  316
 Живка Колева-Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/