По въпроса за методиката на диахронните изследвания на лексикалната семантика


Колева-Златева, Живка (1994) По въпроса за методиката на диахронните изследвания на лексикалната семантика Втори колоквиум по езикознание. Доклади и съобщения. В. Търново, 1994, с.71-82


 Разглежда се въпросът за наличието на закономерности в лексикално-семантичната еволюция и за прилагането им в семантичната реконструкция.
  Доклад
 семантична реконструкция, лексикална диахрония, семантична типология


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  311
 Живка Колева-Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/