Църковното свидетелство за образа и обществените очаквания през VIII-IX век


Великов, Юлиян (2010) Църковното свидетелство за образа и обществените очаквания през VIII-IX век Православие и постмодернизъм (Омофор), 300-307


 Представен на научна богословска конференция:"Свидетелството на Църквата и обществените очаквания", 5-10 ноември, Велико Търново, 2006 г.
  Статия
 -
 
  3100
 Юлиян Великов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/