Комуникативната функция на езика и въпросът за обогатяването на речниковия му състав


Колева-Златева, Живка (1994) Комуникативната функция на езика и въпросът за обогатяването на речниковия му състав Проглас. 1994, №2, с. 101-107


 С оглед на комуникативната функция на езика се коментират различните начини на обогатяване на речниковия му състав.
  Статия
 комуникативна функция, неологизъм, словообразуване, заимстване, хрематоним, мотивираност


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  310
 Живка Колева-Златева

1. Библиография по българска лексикология, фразеология и лексикография 1950 – 2010. БАН, ИБЕ „Проф. Л. Андрейчин”. София: Академично издателство „Марин Дринов”, 2011. Цит. на стр. 216.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/