Кинематографични похвати при анализа на литературни текстове


Седефчева, Валентина (2003) Кинематографични похвати при анализа на литературни текстове Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. Научна конференция в чест на Международната година на езиците, Велико Търново 15-17 май 2001. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 376-386. ISBN 954-524-377-5.


 Влизайки в ролята на режисьор, студентът чрез кинематографични похвати трябва да направи разкадровка (разбиване на сценария на последователни планове)на определен литературен текст или на част от него. За да бъде изпълнена тази мисия, аудиторията се въвежда в основата на кинематографичната теория. Целта е да се активира интелектуалния потенциал на обучаемите в използване на познати и търсене на нови символни системи.
  Статия
 разкадровка, кадър, ракурс, план, светлина, цвят, литературна творба


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  3085
 Валентина Седефчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/