Хармонията като онтологично основание /върху текстове от Платоновите диалози/


Булева-Петрова, Марияна (2006) Хармонията като онтологично основание /върху текстове от Платоновите диалози/ Нови идеи в музикознанието 2006, 59-79. ISBN -10: 954-91437-8-3; ISBN – 13: 978-954-91437- 8-2


 Студията изследва идеята за хармония в Диалозите на Платон, като подлага на критична оценка съществуващите възгледи по въпроса и с херменевтични средства рекоструира една възможно идея за хармония у древногръцкия философ.
  Статия
 хармония, единно, единство, много, красота, порядък
 Издадено
  3078
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/