ГРАЖДАНСКО УЧЕНИЕ /учебник за ресоциализационните заведения/. Бургас: ИК "Ротонема" 1993 с. 159 /47-94/ COBISS.BG-ID 1025270500


Минев, Тодор (1993) ГРАЖДАНСКО УЧЕНИЕ /учебник за ресоциализационните заведения/. Бургас: ИК "Ротонема" 1993 с. 159 /47-94/ COBISS.BG-ID 1025270500 Бургас COBISS.BG-ID 1025270500


 учебник за ресоциализационните заведения
  Учебник / Учебно помагало
 Гражданско учение, възпитание, личност, общество,норми, закон


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  3077
 Тодор Минев

1. Кутева-Цветкова, В., Социална педагогика /библиографски справочник/. Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2009, с.68 ISBN 978-954-524-716-3 COBISS.BG-ID 1231192548

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/