Принципи на екологичната политика на Европейския съюз и тяхното прилагане в България: устойчиво развитие. – В: “ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК”, Академ


Донева, Дафина (2001) Принципи на екологичната политика на Европейския съюз и тяхното прилагане в България: устойчиво развитие. – В: “ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК”, Академ Свищов


 изследване
  
 устойчиво развитие
 
  3074
 Дафина Донева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/