Околна среда и енергетика: основни тенденции и перспективи за интеграция – В: БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕХОД, Научно-практическа конференция, В. Търново, 31 май – 1 юни 2003, стр. 50 – 56, [405с.]


Донева, Дафина (2003) Околна среда и енергетика: основни тенденции и перспективи за интеграция – В: БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕХОД, Научно-практическа конференция, В. Търново, 31 май – 1 юни 2003, стр. 50 – 56, [405с.] В. Търново


 изследване
  
 околна среда, енергетика, енергийна политика
 
  3069
 Дафина Донева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/