ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛИТИКИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Монография, Изд. “FABBER”, Велико Търново, 2001,156 стр.


Донева, Дафина (2001) ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛИТИКИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Монография, Изд. “FABBER”, Велико Търново, 2001,156 стр. Велико Търново


 изследване на икономическите политики и опазването на околната среда в европейски контекст
  Монография
 икономическа политика, околна среда, евроинтеграция
 
  3068
 Дафина Донева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/