Bóg wysoko, car daleko. Kilka uwag o kulturowych podstaw funkcjonowania tego frazeologizmu w języku bułgarskim


Дойчинова, Станка (2004) Bóg wysoko, car daleko. Kilka uwag o kulturowych podstaw funkcjonowania tego frazeologizmu w języku bułgarskim Etnolingwistyka 16, Wydawnictwo UMCS, Lublin, ISSN 0860-8032, с. 305


 Анализът представя примерни аспекти пт прагматичната съотнесеност на фразеологичната единица БОГ ВИСОКО, ЦАР ДАЛЕКО. Представени са културните предпоставки за функционирането на този фразеологизъм в български език, както и възможностите за използване на съдържащото се във фразеологията познание.
  Статия
 език и реалност, мислене и език, културни предпоставки, фразеология, български език, Бог, цар


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  3049
 Станка Дойчинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/