Външни ефекти, права на собственост и проблеми на опазването на околната среда, сп. "Икономическа мисъл",бр. 3, 1997. стр. 93 – 106.


Донева, Дафина (1997) Външни ефекти, права на собственост и проблеми на опазването на околната среда, сп. "Икономическа мисъл",бр. 3, 1997. стр. 93 – 106. сп. Икономическа мисъл, София


 изследване
  
 икономика на околната среда
 
  3033
 Дафина Донева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/