3. Икономика и околна среда: интегриране на политиките на европейско равнище. – сп. "МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ", бр. 4, 2000, стр. 81-100.


Донева, Дафина (2000) 3. Икономика и околна среда: интегриране на политиките на европейско равнище. – сп. "МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ", бр. 4, 2000, стр. 81-100. сп. "МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ", бр. 4, 2000, София


 изследване
  
 екополитика
 
  3030
 Дафина Донева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/