Финансово-икономически аспекти на екологичната политика в Германия – Поредица научни трудове "Икономически изследвания", Икономически институт на БАН и ВТУ, кн. 1, 1998 стр. 169 – 193.


Донева, Дафина (1998) Финансово-икономически аспекти на екологичната политика в Германия – Поредица научни трудове "Икономически изследвания", Икономически институт на БАН и ВТУ, кн. 1, 1998 стр. 169 – 193. Поредица научни трудове "Икономически изследвания", Икономически институт на БАН и ВТУ, София


 изследване
  
 икономика на околната среда,
 
  3027
 Дафина Донева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/