Проблеми на ресоциализацията. Велико Търново: Фабер, 2001 с.184 ISBN 904-9541-89-4


Минев, Тодор (2001) Проблеми на ресоциализацията. Велико Търново: Фабер, 2001 с.184 ISBN 904-9541-89-4 Велико Търново


 психологическа и социално-педагогическа подкрепа на краткосрочно осъдени нерецидивисти в затвора и след освобождаване ПРАКТИЧЕСКИ ПОДХОДИ КЪМ РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯТА И СОЦИАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ОСВОБОЖДАВЩИТЕ СЕ ЗАТВОРНИЦИ
  Монография
 ресоциализация, социална адаптация, обществено мнение, пенитенциарна педагогика, юридическа психолог


Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  3024
 Тодор Минев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/