Пенитенциарна педагогика /М.Хаджийски,Н.Петрова,Т.Минев/


Минев, Тодор (1991) Пенитенциарна педагогика /М.Хаджийски,Н.Петрова,Т.Минев/ Велико търново


 Теория и методика на социално-педагогическа дейност в затвори и затворнически общежития общежития.
  Учебник / Учебно помагало
 затвори, пенитенциарна социална работа, социална педагогика


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  3021
 Тодор Минев

2. 19. Военкинова, Ж. Социални аспекти на пенитенциарната педагогика, Шумен, 2012, с.7, 27, 28, 51

3. 7. Петкова, Д., Психолого-педагогоическа подкрепа на непълнолетни правонарушители, ВТ, 2012

1. Рецензия от Стоян Горчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/