Письма-размышления о Гармонии (Письмо 2)


Булева-Петрова, Марияна (2006) Письма-размышления о Гармонии (Письмо 2) «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.13383


 Писмото поставя проблеми, свързани с пропорционалността на музикалните интервали, както и въпроси, свързани с методологията на хармоничните изследвания
  Статия
 гармония, триалектика, гармонические стили
 Издадено
  3015
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/