Административно устройство и управление на еялет Румелия при султан Махмуд II (1808-1839 г.)


Георгиева, Гергана (2006) Административно устройство и управление на еялет Румелия при султан Махмуд II (1808-1839 г.) Институт по балканистика - Българска академия на науките


 
  Дисертация
 
 Непубликувано
  30127
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/