Отзив: Scientific Conference Dedicated to Bali Efendi.


Георгиева, Гергана (2006) Отзив: Scientific Conference Dedicated to Bali Efendi. Etudes balkaniques, 2 (2006): 186-188. ISSN 0324-1645. COBISS.BG-ID 1119699172


 
  Отзив
 
 Издадено
  30126
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/