Отзив: Anastasopoulos, A. Provincial Elites in The Ottoman Empire. Rethimno: Crete University Press, 2005.


Георгиева, Гергана (2007) Отзив: Anastasopoulos, A. Provincial Elites in The Ottoman Empire. Rethimno: Crete University Press, 2005. Etudes balkaniques, 1 (2007) 171-174. ISSN 0324-1645 COBISS.BG-ID 1119699172


 
  Отзив
 
 Издадено
  30125
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/