Отзив: Ursinus, M. Grievance Administration (Şikayet) in an Ottoman Province. The Kaymakam of Rumelia’s ‘Record Book of Complaints’ of 1781-1783. London and New York, 2005.


Георгиева, Гергана (2007) Отзив: Ursinus, M. Grievance Administration (Şikayet) in an Ottoman Province. The Kaymakam of Rumelia’s ‘Record Book of Complaints’ of 1781-1783. London and New York, 2005. Исторически преглед, 1-2 (2007), 240-244. ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364


 
  Отзив
 
 Издадено
  30123
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/