Отзив: Историята на книгите като приятелство. Сборник в чест на Митко Лачев. Ред. Н. Данова, Св. Иванова. София, 2007.


Георгиева, Гергана (2007) Отзив: Историята на книгите като приятелство. Сборник в чест на Митко Лачев. Ред. Н. Данова, Св. Иванова. София, 2007. Etudes balkaniques, 1 (2007), 171-174. ISSN 0324-1645. COBISS.BG-ID 1119699172


 
  Отзив
 
 Издадено
  30122
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/