Рецензия: Първева, Ст. Земята и хората през XVII – първите десетилетия на XVIII век. Овладяване и организация на аграрното и социалното пространство в Централните и Южните Балкани под османска власт. София, 2011.


Георгиева, Гергана (2016) Рецензия: Първева, Ст. Земята и хората през XVII – първите десетилетия на XVIII век. Овладяване и организация на аграрното и социалното пространство в Централните и Южните Балкани под османска власт. София, 2011. Etudes balkaniques, 2 (2016), 365-373. ISSN 0324-1645. COBISS.BG-ID 1119699172


 
  Рецензия
 
 Издадено
  30120
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/