Изтъкната пианистка и клавирна педагожка. 90 години от рождението на проф. Мара Петкова


Булева-Петрова, Марияна (2006) Изтъкната пианистка и клавирна педагожка. 90 години от рождението на проф. Мара Петкова Музикални хоризонти № 10, 35-37


 Материалът съдържа слово, произнесено на Концерт, посветен на проф. М. Петкова, състоял се в ДМА "Панчо Владигеров" на 6.ноември 2006 г.
  Отзив
 Мара Петкова, Владигеров, Панка Пелишек, клавирна школа,
 Издадено
  3012
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/