(Член на ред. колегия). Балканите. Между традицията и модерността. Ред. колегия Надя Данова и др.


Георгиева, Гергана (2009) (Член на ред. колегия). Балканите. Между традицията и модерността. Ред. колегия Надя Данова и др. София: Гутенберг, 2009. – 291 с. ISBN 978-954-617-078-1; COBISS.BG-ID - 1231418084


 
  Книга
 
 Издадено
  30117
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/