(Член на ред. колегия). Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Ред. колегия Красимира Мутафова и др.


Георгиева, Гергана (2012) (Член на ред. колегия). Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Ред. колегия Красимира Мутафова и др. Велико Търново: Фабер, 2012. – 478 с. ISBN 978-954-400-721-8; COBISS.BG-ID 1250887908


 
  Книга
 
 Издадено
  30116
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/