(Член на ред. колегия). Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 2. Ред. колегия Красимира Мутафова и др.


Георгиева, Гергана (2013) (Член на ред. колегия). Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 2. Ред. колегия Красимира Мутафова и др. Велико Търново: Фабер, 2013. – 315 с. ISBN 978-954-400-920-5; COBISS.BG-ID - 1258138852


 
  Книга
 
 Издадено
  30115
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/