(Член на ред. колегия). Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 3. Ред. колегия Красимира Мутафова и др.


Георгиева, Гергана (2014) (Член на ред. колегия). Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Т. 3. Ред. колегия Красимира Мутафова и др. Велико Търново: Фабер, 2014. – 792 с. ISBN 978-619-00-0176-8; COBISS.BG-ID 1272060644


 
  Книга
 
 Издадено
  30114
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/