(Член на ред. колегия). Балканите – език, история, култура. Т. 4. Ред. колегия Красимира Мутафова и др.


Георгиева, Гергана (2015) (Член на ред. колегия). Балканите – език, история, култура. Т. 4. Ред. колегия Красимира Мутафова и др. Велико Търново: Ивис, 2015. – 630 с. ISSN 1314-4065; COBISS.BG-ID 1239059172


 
  Книга
 
 Издадено
  30113
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/