(Научен редактор). Тютюнджиев, И. История на българския народ ХV-ХІХ век. (Учебник).


Георгиева, Гергана (2017) (Научен редактор). Тютюнджиев, И. История на българския народ ХV-ХІХ век. (Учебник). Велико Търново: Ровита, 2017. – 840 с. ISBN 978-954-8914-39-0; COBISS.BG-ID - 1283574756


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  30112
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/