Европейско портфолио за бъдещи учители по езици - Грац 2006.


Великова, Силвия (2006) Европейско портфолио за бъдещи учители по езици - Грац 2006. - "Чуждоезиково обучение", 2006, кн. 5, с. 75-77, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1119691748


 -
  Статия
 Европейско портфолио за стажант-преподаватели по езици, квалификация на учители по езици


Хуманитарни науки Филология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3011
 Силвия Великова

1. Димитрова-Гюзелева, С. Професионална подготовка на учителя по чужд език, София: Издателство на НБУ и “Селекта”, 2007, 213 с. ISBN 13: 978-954-535-464-9 (цитат на с. 128) COBISS.BG-ID 1227933924

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/