(Член на ред. колегия). Известия на Център за стопанско-исторически изследвания. Т. 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. Ред. колегия Иван Русев и др.


Георгиева, Гергана (2019) (Член на ред. колегия). Известия на Център за стопанско-исторически изследвания. Т. 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. Ред. колегия Иван Русев и др. Варна: „Науки и икономика“, 2019. – 403 с. ISSN 2534-9244. [Инд./Реф. в: ERIH Plus, RePec, CEEOL, Google Scholar]; COBISS.BG-ID 1278417892


 
  Книга
 
 Издадено
  30109
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/