(Член на ред. колегия). Добруджа: сборник. Т. 33. Ред. колегия Георги Атанасов и др.


Георгиева, Гергана (2019) (Член на ред. колегия). Добруджа: сборник. Т. 33. Ред. колегия Георги Атанасов и др. Силистра: Регионален исторически музей – Силистра, 2019. – 351 с. ISSN 0205-2210. COBISS.BG-ID 1119807204


 
  Книга
 
 Издадено
  30108
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/