(Член на ред. колегия). Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз.


Георгиева, Гергана (2019) (Член на ред. колегия). Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз. Велико Търново: Фабер, 2019. – 573 с. ISBN 978-619-00-0946-7; COBISS.BG-ID 1291502308


 
  Книга
 
 Издадено
  30105
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/