Арбанаси през XV-XIX век: социално-икономически профил.


Георгиева, Гергана (2014) Арбанаси през XV-XIX век: социално-икономически профил. Варна: Стено, 2014. – 190 с. ISBN 978-954-449-733-0; COBISS.BG-ID 1268154340


 
  Монография
 
 Издадено
  30103
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/