Общи данни за демографската, социалната и икономическа структура на Габрово през 40-те години на XIX в. по османо-турски документи.


Георгиева, Гергана (2016) Общи данни за демографската, социалната и икономическа структура на Габрово през 40-те години на XIX в. по османо-турски документи. Известия на РИМ-Габрово, т. 4, 2016, с. 92-109. ISSN 2367-783X; COBISS.BG-ID 1272268516


 
  Статия
 
 Издадено
  30101
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/