Различните роли на тревненските чорбаджии и значението им за местната икономика.


Георгиева, Гергана (2018) Различните роли на тревненските чорбаджии и значението им за местната икономика. Известия на Център за стопанско-исторически изследвания. Т. 3. Институциите и българското стопанско развитие през вековете. Ред. колегия Иван Русев и др. Варна: „Науки и икономика“, 2018, с. 218-230. ISSN 2534-9244. [Инд./Реф. в: ERIH Plus, RePec, CEEOL, Google Scholar]; COBISS.BG-ID 1278417892


 
  Статия
 
 Издадено
  30100
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/